Les bases reguladores que regiran el sorteig estan establides en la pàgina web de l'Ajuntament de Marines.

Bases reguladores